Utskrift

Årsmøte 2016

Publisert 29.02.2016 17:04  |  Endret 25.03.2016 15:00

Venner av Bærum Sykehus
innkaller herved til Årsmøte
onsdag 16. mars 2016 kl 20.00
i Auditoriet på Bærum sykehus 

 

DAGSORDEN:

1. Konstituering av årsmøtet
2. Årsberetning 2015
3. Regnskap og revisjonsberetning 2015
4. Fastsettelse av kontingent for 2017
5. Vedtekter for VBS
6. Støtte til Blakstad sykehus
7. Valg av styret, styrets leder, valgkomite og revisor

 

10. februar 2016

For Styret i VBS

signatur

 

 

 John Kjekshus


Noter til sakene på dagsorden er inntatt i VBS-Nytt 1/2016:

Årsberetning 2015, Driftsregnskap og balanse 2015, Revisjonsberetning, Kontingenter, Støtte til Blakstad sykehus, Valg.

 Dokumentene kan du også lese her: Årsmøtedokumenter

 Ta gjerne med familie og venner!!