Utskrift

Årsmøte 2017

Publisert 28.02.2017 00:23  |  Endret 03.05.2017 10:18

Venner av Bærum Sykehus
innkaller herved til Årsmøte
onsdag 22. mars 2017 kl 20.00
i Auditoriet på Bærum sykehus 

 

DAGSORDEN:

1. Konstituering av årsmøtet
2. Årsberetning 2016
3. Regnskap og revisjonsberetning 2016
4. Fastsettelse av kontingent for 2018
5. Vedtekter for VBS
6. Valg av styret, styrets leder, valgkomite og revisor

 

10. februar 2017

For Styret i VBS

signatur

 

 

 John Kjekshus


Noter til sakene på dagsorden er inntatt i VBS-Nytt 1/2017:

Årsberetning 2016, Driftsregnskap og balanse 2016, Revisjonsberetning, Kontingenter, Valg.

 Dokumentene kan du også lese her: Årsmøtedokumenter

 Ta gjerne med familie og venner!