Utskrift

Årsmøte 2018

Publisert 26.02.2018 11:20  |  Endret 07.09.2018 09:52

Venner av Bærum Sykehus
innkaller herved til Årsmøte
torsdag 22. mars 2018 kl 20.00
i Auditoriet på Bærum sykehus 

 

DAGSORDEN:

1. Konstituering av årsmøtet
2. Årsberetning 2017
3. Regnskap og revisjonsberetning 2017
4. Fastsettelse av kontingent for 2019
5. Vedtekter for VBS
6. Valg av styret, styrets leder, valgkomite og revisor

 

7. februar 2018

For Styret i VBS

signatur

 

 

 John Kjekshus


Noter til sakene på dagsorden er inntatt i VBS-Nytt 1/2018:

Årsberetning 2017, Driftsregnskap og balanse 2017, Forslag til nye vedtekter, Revisjonsberetning, Kontingenter, Valg.

 Dokumentene kan du også lese her: Årsmøtedokumenter

 Ta gjerne med familie og venner!