Utskrift

Årsmøte 2019

Publisert 25.02.2019 11:20  |  Endret 25.07.2019 15:05

Venner av Bærum Sykehus
innkaller herved til Årsmøte
onsdag 3. april 2019 kl 20.00
i Auditoriet på Bærum sykehus 

 

DAGSORDEN:

1. Konstituering av årsmøtet
2. Årsberetning 2018
3. Regnskap og revisjonsberetning 2018
4. Fastsettelse av kontingent for 2020
5. Vedtekter for VBS
6. Valg av styret, styrets leder, valgkomite og revisor

 

6. februar 2019

For Styret i VBS

signatur

 

 

 John Kjekshus


Noter til sakene på dagsorden er inntatt i VBS-Nytt 1/2019:

Årsberetning 2018, Driftsregnskap og balanse 2018, Vedtekter, Revisjonsberetning, Kontingenter, Valg.

 Dokumentene kan du også lese her: Årsmøtedokumenter

 Ta gjerne med familie og venner!