Utskrift

Årsmøte 2013

Publisert 14.03.2013 07:44  |  Endret 23.02.2014 19:43

Venner av Bærum sykehus innkaller herved til Årsmøte den 21. mars 2013 kl 19.30 i Auditoriet på Bærum sykehus 

DAGSORDEN:

1. Konstituering av årsmøtet
2. Årsberetning 2012
3. Regnskap og revisjonsberetning 2012
4. Fastsettelse av kontingent for 2014
5. VBS arbeider for
6. Vedtekter for VBS
7. Støtte til Blakstad sykehus
8. Støtte til Legevakten
9. Valg

15. februar 2013

For Styret i VBS

signatur

 

 

John Kjekshus


Følgende vedlegg til sakene på dagsorden  er inntatt i siste VBS-Nytt:

Årsberetning 2012, Driftsregnskap og balanse 2012, Revisjonsberetning, Kontingenter, VBS arbeider for:,  Endring av vedtekter, Støtte til Blakstad sykehus, Støtte til Legevakten, Valg

Ta gjerne med familie og venner!!