Utskrift

Årsmøte 2014

Publisert 23.02.2014 22:34  |  Endret 06.04.2014 19:39

Venner av Bærum sykehus innkaller herved til Årsmøte onsdag 26. mars 2014 kl 20.00 i Auditoriet på Bærum sykehus 

DAGSORDEN:

1. Konstituering av årsmøtet
2. Årsberetning 2013
3. Regnskap og revisjonsberetning 2013
4. Fastsettelse av kontingent for 2015
5. Vedtekter for VBS
6. Støtte til Blakstad sykehus
7. Valg av styret, styrets leder, valgkomite og revisor

15. februar 2014

For Styret i VBS

signatur

 

 

John Kjekshus


Noter til sakene på dagsorden er inntatt i VBS-Nytt 1/2014:

Årsberetning 2013, Driftsregnskap og balanse 2013, Revisjonsberetning, Kontingenter, Forslag til endring av vedtekter, Støtte til Blakstad sykehus, Valg

 

 Årsmøtedokumentene kan du også lese her: Årsmøtedokumenter

 

Ta gjerne med familie og venner!!