Utskrift

Det er i år 50 år siden (21. januar 1970) det nye Bærum sykehus ble vedtatt bygget.

Publisert 12.02.2020 21:51  |  Endret 12.02.2020 21:54

Det gamle var da gått fullstendig ut på dato og det hastet med nytt bygg. Man regnet med at det ville ta 6-7 år å få bygget det fullt ferdig. Men det tok 14 år. Det minner oss om at ting tar tid. Idag trenger sykehuset mer plass og det er på høy tid å forberede seg på dette. En løsning er at sykehuset kan overta de lokalene som Asker og Bærum kommunale legevakt idag leier i sykehuset. Asker og Bærum Kommuner må se at de også har ansvar for at sykehuset får ekspansjonsmuligheter som de sårt trenger. De må derfor begynne å planlegge ny legevakt i eget bygg like ved siden av sykehuset slik at de beholder nærheten til spesialist helsetjenesten

 

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!