Utskrift

Åtte millioner til forskning på Bærum sykehus

Publisert 12.02.2020 22:01  |  Endret 12.02.2020 22:03

Bærum sykehus er senter for store forskningsprosjekter som kommer pasientene tilgode. Som en erkjennelse for dette har Vestre Viken gitt Bærum sykehus forskningsgruppe ved professor Arnljot Tveit 8 millioner for 2020. Forskningsprosjektene omfatter blant annet atrieflimmer, prostatakreft, blærekreft og opptrening av hofter etter operasjon.

To glade mottakere, Professor Arnljot Tveit til høyre og Direktør Jardar Hals til venstre

To glade mottagere, Professor Arnljot Tveit til høyre og Direktør Jardar Hals til venstre.

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!