Utskrift

Enestående hjertestudie

Publisert 06.03.2012 09:04  |  Endret 20.03.2015 19:20

Forsker på folk som er født i 1950

Bærum sykehus har startet et unikt forskningsprosjekt for å finne ut hvem som står i fare for å få hjerteflimmer. Alle innbyggere født i 1950 inviteres til en gratis helsesjekk. Bærum sykehus er det eneste sykehuset i Vestre Viken HF med egen forskningsavdeling. Sykehuset sparker nå i gang en studie på atrieflimmer – en hjerterytmeforstyrrelse som er et økende problem blant nordmenn. Ved atrieflimmer er det et «elektrisk kaos» i hjertets forkamre som medfører uregelmessig puls. En tidligere studie fra Bærum sykehus (Asker og Bærum Atrieflimmerundersøkelse) viste at 10 % av 75-åringer har atrieflimmer.
hjertestudie– Vi ønsker å se om vi kan finne trekk eller tendenser om kan fortelle oss hvem som i fremtiden får atrieflimmer, sier Arnljot Tveit, avdelingssjef og prosjektleder ved Bærum sykehus. Målet i første omgang er å kartlegge personer født i 1950. Det er første gang dette gjøres i Norge.

Blir fulgt opp

– Vi har allerede sendt ut invitasjon til de første som ble født i januar 1950. Dette er frivillig, men en god mulighet til å få en gratis og grundig sjekk av hjertet, forteller Tveit. Prosjektlederen påpeker at kontrollen varer i omtrent 90 minutter. De som ønsker å være med, vil bli innkalt til kortere kontroller med EKG og innhenting av nye helseopplysninger årlig over lang tid. Finner sykehuset noe på testene som gjøres nå eller i fremtiden, vil personens fastlege bli orientert.
– Resultatene vi får blir lagret og kan brukes i fremtiden til nye undersøkelser. Håpet er at flest mulig vil gripe denne sjansen og ta noen timer fri for å være med på dette.

Vennegave til 600.000 kr

Sentralt i studien står en nyinnkjøpt maskin til å foreta ultralyd av hjertet. Denne er, ifølge prosjektlederen, avgjørende for å få gode resultater. Maskinen koster 1.4 millioner kroner, noe som er mye for et allerede stramt sykehusbudsjett. Redningen kom i form av gavmilde venner.

– Foreningen Venner av Bærum Sykehus donerte 600.000 kroner til å kjøpe inn denne maskinen. Uten den ville vi ikke kunne foretatt så effektive og presise analyser, forteller prosjektleder Arnljot Tveit. Det var disse pengene vi manglet for å få startet prosjektet.
Leder av Venner av Bærum Sykehus, John Kjekshus, synes det var enkelt å ta på seg spanderbuksene da sykehuset spurte etter midler.
– Ja, vi støtter alltid opp med bidrag. I dag er vi rundt 4.000 medlemmer, og velviljen er stor, forteller Kjekshus, som legger til at beslutningen ble fattet ganske raskt.
– I motsetningen til mange andre er det ikke så mye byråkrati som skal vurdere forespørslene, ler Kjekshus.

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!