Utskrift

Overføring av behandlingstilbud

Publisert 29.03.2011 13:02  |  Endret 28.06.2013 09:11

Overføring fra Oslo Universitetsykehus/Ahus til Vestre Viken

I forrige nummer av VBS-Nytt redegjorde vi for hvilke behandlingstilbud som skal flyttes fra ovennevnte til Vestre Viken. Høyspesialisert behandling vil fortsatt bli gitt ved Oslo Universitetssykehus.

Flyttingen er i full gang, og styret i Venner av Bærum sykehus ser med stigende uro at mange funksjoner som kunne vært tatt hånd om både ved Drammen sykehus og Bærum sykehus, i stor grad blir sentralisert ved sykehuset i Drammen. Etter styrets mening bør listen se slik ut:

 • Behandlingshjelpemidler: Både Bærum og
  Drammen. Befolkningsgrunnlaget avgjør dette
 • Barne- Ungdoms Psykiatri: Bærum
 • Habilitering: Bærum eller Drammen
 • Hematologi: Bærum og Drammen
 • Mammascreening: Bærum og Drammen
 • Brystkirurgi: Drammen
 • Nefrologi: Bærum og Drammen
 • Nevrologi: Bærum (Slagbehandling vil bli dirigert til
  Oslo Universitetssykehus)
 • Patologi: Bærum og Drammen
 • Pediatri: Drammen
 • Øre/nese/hals: Drammen
 • Øye: Drammen


Styret i VBS mener en slik funksjonsdeling mellom Bærum og Drammen vil bidra til å opprettholde et faglig miljø på begge sykehusene som er viktig for behandling av pasientene.

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!