Utskrift

Gaver og støtte.

Publisert 02.03.2017 22:18  |  Endret 02.03.2017 22:18

Et av flere viktige mål for VBS er å bidra med økonomisk støtte til sykehuset når budsjettene er trange.

Bentetthetsmåler VBS har gjennom alle år ytt støtte når det gjelder tiltak som det ikke finnes penger til i sykehusets budsjett.  Formålet er å bidra til et best mulig sykehus for pasienter og pårørende. I løpet av de ti siste årene har vi bidratt med 1,78 mill kr til kurs for fagpersonell og 6,8 mill kr. til utstyr og andre tiltak.  I 2015 ble det gitt kr. 196 683,- til kurs for faglig påfyll, og kr. 1.159.635,- ble bevilget til andre tiltak (bl.a. kr. 500 000,- til en bentetthetsmåler (bilde)).  I 2016 ble det bevilget i alt kr. 461 700,- til diverse tiltak/utstyr,  bl.a. personløfter til Infeksjonsposten kr. 64 000,-, ammestoler og øvelsesdukke til Fødeavdelingen kr. 204 000,-, omtrekk av møbler i vestibylen kr. 187 500,- og til elektronisk piano kr. 30 000,-.  Alle bidrag gis med forutsetning at gaven skal forbli på Bærum sykehus.

For å kunne være en slik støttespiller, trenger også VBS gaver og bidrag.

Vår eneste faste inntekt er medlemskontingenten. Styret arbeider for at foreningens driftskostnader skal være lavest mulig. Det betyr at mer enn halvparten av kontingentinntekten også går til støttetiltak på sykehuset.  Som frivillig forening får vi refundert moms fra Lotteritilsynet.
Vi har noen få faste givere, bl.a. Holmenstiftelsen, får minnegaver og "runde-år"- gaver og mange blodgivere på sykehuset overfører sin "blodgiverlønn" til VBS. I 2015 mottok vi 2 ekstraordinært store gaver: 1 mill kr fra Berit og Knut Solberg og 0,5 mill kr som testamentgave fra Kaare Ingvar Karlsson.  Bidragsytere er oftest pasienter/pårørende som har god erfaring med sykehuset og som ønsker å bidra til at også andre skal få samme gode opplevelser.

I 2015 og 2016 mottok vi henholdsvis
kr. 1 702 304,- og kr. 266 872,- som gaver.

Ønsker du å bidra, så er kontoen 7878 05 37832. eller du kan ta kontakt på tlf. 916 45 961 / 909 13 958.

 

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!