Utskrift

Hva gjør vi for sykehuset og pasientene

Publisert 18.02.2011 14:10  |  Endret 28.06.2013 09:11

Venner av Bærum Sykehus` vedtekter er retningsgivende for støtte og tildeling av midler til ulike formål ved Bærum sykehus.

Noen eksempler:

  • Stipendordning for ansatte til kurs og fagseminar for å øke kompetanse og trivsel blant de ansatte (sykehusets midler til kompetanseheving er knappe).
  • Støtte til miljø- og trivseltiltak.

Hva har vi utrettet?

  • En diagnosestasjon for demens - hukommelsespoliklinikken - ble operativ på sykehuset i januar 2007. Venneforeningen var aktivt med i dette prosjektet, bl.a. ved å bidra med en halv million kroner.
  • Vi har helt siden starten bevilget hundretusner av kroner i stipendier til helesepersonell som ønsker å videreutvikle seg i sitt fag.
  • Da den aller første MR-maskinen ble anskaffet ved Bærum sykehus, bidro venneforeningen med fem millioner kroner til prosjektet. Dette har betydd svært mye når det gjelder å klarlegge årsakene til sykdom hos utallige pasienter.
  • Vi har skaffet overvåkningsutstyr til ambulansene, slik at behandlingen kan starte allerede på veien til sykehuset.
  • Gjennom dialog med både stortingspolitikere fra Asker og Bærum og våre to ordførere bidro VBS til at planene for nytt storsykehus på Gullhaug i Lier ble skrinlagt.
  • 8 av 10 har tillit til Bærum sykehus, også etter «Ventelistesaken». Dette kom frem i den opinionsundersøkelsen som Synovate gjorde for VBS i november 2010.

Dette, og mye mer, har vi utrettet siden starten i 1992.

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!