Utskrift

VBS arbeider for

Publisert 02.07.2019 18:48  |  Endret 13.08.2019 17:36

Visjon

Bevare og styrke Bærum sykehus som et nasjonalt ledende sykehus med akutt- og spesialfunksjoner.

 

Verdier

Respekt - Mot - Bry seg - Handlekraft

 

Mål

  1. Være en politisk uavhengig interessegruppe for pasienter og pårørende
  2. Være en aktiv pådriver og opinionsleder overfor lokale, regionale og nasjonale helsemyndigheter for å styrke Bærum sykehus
  3. Bidra til at Bærum sykehus sikres tilstrekkelige ressurser til vedlikehold og utvikling av sykehusets bygninger og utstyr, og videreutvikle et godt faglig medisinsk miljø for å levere helsetjenester av høy kvalitet
  4. Sikre faglig stedlig ledelse på alle avdelinger på Bærum sykehus
  5. Bidra til å styrke Bærum sykehus omdømme og rolle
  6. Initiere og støtte omsorgs- og trivselstiltak for pasienter og pårørende ved Bærum sykehus
  7. Skaffe midler, primært til pasientrettede tiltak og kompetanseheving for ansatte ved Bærum sykehus
  8. I spesielle tilfelle bidra til anskaffelse av medisinsk og teknisk utstyr
  9. Aktiv informasjon til medlemmer av Venner av Bærum Sykehus