John Kjekshus 
Leder, Venner av Bærum Sykehus

 

 Sykehus må fornyes og utvides hvert 20 år. Nå haster det for Bærum sykehus.


Grunnsteinen til Det Gamle Bærum sykehus ble lagt i 1921 etter mange års planlegging. Deretter ble det utvidet flere ganger med ca. 20 års mellomrom inntil det i begynnelsen av 1970 var gått fullstendig ut på dato og det hastet med nytt bygg.

Det er i år 50 år siden man vedtok å bygge det nye Bærum sykehus. Man regnet med at det ville ta 6-7 år med planlegging og bygging før man kunne ta i bruk det nye sykehuset. Men det tok 14 år! Det minner oss om at ting tar tid. Det nye sto ferdig til innflytting i 1982. 

Med andre ord er det i dag 38 år siden Bærum nye sykehus sto ferdig. Befolkningen har økt betydelig, og krav og behov har endret seg. I dag pågår det en massiv oppussing og oppgradering av «det nye sykehuset». Arbeidet vanskeliggjøres av at sykehuset hele tiden skal ha full drift. Det er en vanskelig kabal å flytte pasienter og endre funksjoner, for stadig å kunne frigjøre rom som skal rehabiliteres. Det er en imponerende prosess å holde orden på alle brikkene. Dette må derfor ta tid. Det er avsatt langtidsmidler til dette formål. Situasjonen vanskeliggjøres ved at sykehuset i dag trenger mer plass, og i tillegg har måttet avgi plass for å bygge opp en Barne- og Ungdomspsykiatrisk enhet. Det er også behov for nye funksjoner ved sykehuset.

Det er på høy tid å forberede seg på neste utvidelse - dersom man ønsker å holde den høye standard som sykehuset har i dag. En løsning er at sykehuset overtar de lokalene som Asker og Bærum kommunale legevakt i dag leier av sykehuset. Kommunene Asker og Bærum har ansvar for at sykehuset får ekspansjonsmuligheter som det sårt trenger. Kommunene må derfor begynne å planlegge ny legevakt i eget bygg utenfor sykehuset. Det beste vil være like ved siden av sykehuset – slik at legevakten beholder nærheten til spesialisthelsetjenesten. 

Dette er en sak for sykehusutvalget som er et samarbeidsorgan mellom ledelsen i Vestre Viken Helseforetak og ledelsen i de to kommunene. Vi er heldige som har et godt samarbeid mellom kommunale- og statlige forvaltningsnivåer. Tomt må skaffes, samtidig som parkeringsmulighetene må forbedres i betydelig grad. I dag er dette blitt et stort problem, spesielt siden det ikke er noen god offentlig kommunikasjon til sykehuset fra østsiden av kommunen. 

Det er nå det haster. Når Drammen Nye Sykehus står ferdig og byggelånene skal betjenes, blir det helt andre budsjettutfordringer enn dem som Vestre Viken Helseforetak har i dag.

 

Februar, 2020