Utskrift

Fakta om Sykehuset i Asker og Bærum

Publisert 21.02.2011 11:00  |  Endret 27.09.2016 22:05

 • 1640 ansatte
 • Betjener ca. 180 000 personer, i hovedsak fra Asker og Bærum

Bærum sykehus er det største lokalsykehuset i Norge.

I 2015 var det:

 • 20 114 somatiske sykehusopphold
 • 71 006 liggedager
 • Gj.snitt antall liggedager var 3,5
 • 5 226 dagpasienter
 • 3 502 dagkirurgiske behandlinger
 • 81 108 polikliniske konsultasjoner
 • 2 691 486 Laboratorieanalyser
 • 72 825 radiologiske undersøkelser
 • Normalt deltar ca. 6 personer i en operasjon
 • Normalt ca. 1550 fødsler pr år. I hovedsak fra Asker og Bærum.
 • I 2014 ble 19 391 pasienter mottatt i Akuttmottaket, hvorav 12 338 pasienter ble innlagt.

Fra 1. juli 2009 er Bærum sykehus – sammen med sykehusene Drammen, Kongsberg og Ringerike – organisert i Vestre Viken Helseforetak.

 

 En oversikt over behandlingstilbudet finner du HER

 

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!