Bærum sykehus er i dag statlig eid gjennom Vestre Viken helseforetak. Sykehuset har adresse Sogneprest Munthe-Kaas vei 100, Gjettum og ligger ca. 3 kilometer fra Sandvika sentrum. Det er Norges største lokalsykehus og blant de største akuttsykehus.

Bærum sykehus behandler de fleste kirurgiske, ortopediske og indremedisinske lidelser og har solid kompetanse på akutt og intensivmedisin. Sykehuset har også en stor fødeavdeling og et aktivt forskningsmiljønært knyttet til Universitetet i Oslo. 

Som en del av Vestre Viken helseforetak (VVHF) har sykehuset områdefunksjon (som betyr hovedansvaret) for hele VVHF når det gjelder plastikkirurgi, behandling av overvekt og aldersmedisin.

Sykehuset betjener ca. 200 000 personer – i hovedsak fra Asker og Bærum.

Sykehuset har 2300 ansatte.

Asker og Bærum legevakt ligger i tilknytning til sykehuset, men eies og driftes av Bærum kommune.

Bærum sykehus


Januar 2020