Utskrift

Temamøte april 2015

Publisert 21.03.2015 13:00  |  Endret 23.05.2015 11:40

Venner av Bærum Sykehus ønsker velkommen til Temamøte

i Auditoriet Bærum sykehus
onsdag 8. april 2015, kl. 18.00 - 20.00

Hvordan lager vi det gode sykehus? 

 

 


Velkommen
ved styreleder John Kjekshus, 
Venner av Bærum Sykehus


God sykehusledelse
v/ Direktør Nils Fredrik Wisløff,
Vestre Viken Helseforetak


En god arbeidsplass med pasienten i sentrum
 v/ Overlege Christian Grimsgaard,
OUS


Hvordan lager vi et godt lokalsykehus?
v/ Overlege Jannicke Mellin-Olsen,
Bærum sykehus


Bidrar samhandlingsreformen til bedre sykehus?
v/ Ordfører Lene Conradi,
Asker Kommune

ÅRSMØTE

Etter en kort pause avholdes 
årsmøte for medlemmene ca. kl. 20.00