Utskrift

Temamøte april 2019

Publisert 27.02.2019 21:28  |  Endret 19.09.2019 10:19

Åpent temamøte
for alle interesserte

Venner av Bærum sykehus
ønsker alle medlemmer og ikke-medlemmer
velkommen til temamøte

onsdag 3. april 2019, kl. 18.00 - 20.00
i auditoriet på Bærum sykehus

HVORDAN KAN SYKEHUSENE GJØRE HVERANDRE BEDRE?
KOM OG SI DIN MENING


Velkommen
Leder John Kjekshus, Venneforeningen for Bærum Sykehus

Ordstyrer
Per Anders Owren

Hva er nytt og hvordan skal vi bli bedre
Direktør Jardar Hals, Bærum sykehus

Tilbudet til syke barn i Asker og Bærum
Hvordan gir vi best mulig tilbud til våre pasienter

Avdelingsoverlege Anders Morken, Barneavdelingen i Vestre Viken

Hva skjer med tilbudet for kreftpasientene i Bærum
Seksjonsoverlege Martin Cornelius Ruppert, Kreftavsnittet

Hvordan kan vi ivareta gravide best mulig på Bærum Sykehus?
Seksjonsoverlege Anette Grinde-Andersen, Fødepoliklinikken,
avdeling for gynekologi og fødselshjelp

Forskning, påvirker det sykehuset?
Professor, Overlege Arnljot Tveit, Forskningsavdelingen

Debatt med salen 

VELKOMMEN!

 

Etter en kort pause avholdes 
årsmøte for medlemmene ca. kl. 20.00