Utskrift

Temamøte mars 2016

Publisert 29.02.2016 17:07  |  Endret 25.03.2016 14:24

Åpent temamøte
for alle interesserte

Venner av Bærum sykehus
ønsker velkommen til temamøte

onsdag 16.mars 2016, kl. 18.00 - 20.00
i auditoriet på Bærum sykehus

Nytt fra Bærum sykehus 


Velkommen
Ved styreleder John Kjekshus, 
Venner av Bærum Sykehus
Ordstyrer Hartvig Munthe-Kaas

Hva skjer på sykehuset?
v/ Seniorrådgiver Gerty Lund


Hjerneslag, diagnose, utredning og behandling 
v/ Overlege Erik Hauge Engebretsen


Akershus hjerteundersøkelse 1950 
 v/ Trygve Berge, Forskningsavdelingen,
"Heart and Brain Research Group"


Bentetthetsmåling ved benskjørhet
- sykehusets nyeste tilbud
 

v/ Overlege Ellen Langslet og
osteoporosesykepleier Merete Finjarn,
Ortopediavdelingen

ÅRSMØTE

Etter en kort pause avholdes 
årsmøte for medlemmene ca. kl. 20.00