Utskrift

Temamøte mars 2017

Publisert 28.02.2017 00:22  |  Endret 03.05.2017 10:17

Åpent temamøte
for alle interesserte

i forbindelse med 25 års jubileum for
Venneforeningen for Bærum sykehus

Venner av Bærum sykehus
ønsker velkommen til temamøte

onsdag 22.mars 2017, kl. 18.00 - 20.00
i auditoriet på Bærum sykehus

"Veien til dagens sykehus og veien videre"


Velkommen
Ved styreleder John Kjekshus, 
Venner av Bærum Sykehus
Ordstyrer Hartvig Munthe-Kaas

Bærum sykehus og venneforeningen blir til
John Kjekshus

Bærum kommune og sykehuset
Ordfører Lisbeth Hammer Krog
Bærum kommune

Bærum sykehus som leverandør av helsetjenester i et Helseforetak
Direktør Jardar Hals
Bærum sykehus

Fremtidens Bærum sykehus i Vestre Viken
Direktør Nils Fredrik Wisløff
Vestre Viken Helseforetak

 

ÅRSMØTE

Etter en kort pause avholdes 
årsmøte for medlemmene ca. kl. 20.00