Utskrift

Temamøte mars 2013

Publisert 14.03.2013 07:57  |  Endret 21.10.2013 23:32

Venner av Bærum sykehus ønsker velkommen til temamøte torsdag 21. mars 2013 kl 18.00-19.30 i auditoriet på Bærum sykehus

VELKOMMEN OG INFORMASJON
John Kjekshus, leder Venner av Bærum sykehus

Møteleder: Inger-Marit Øymo

TEMA
«Status  for Bærum sykehus» Stedlig leder Jardar Hals, Bærum sykehus

TEMA
«Hva skjer med Bærum sykehus»
John Kjekshus, leder av Venner av Bærum sykehus

TEMA
«Når ting går galt»
Overlege Jannicke Mellin-Olsen, Bærum sykehus

ÅRSMØTE
Etter en kort kaffepause avholdes årsmøte for medlemmene ca kl 19.30
Årsmøtedokumentene finnes i dette nr. av VBS-nytt