Utskrift

VBS - Nytt

Publisert 03.06.2015 19:42  |  Endret 13.08.2019 21:42

VBS-Nytt er foreningens medlemsblad. Det kommer ut 3 ganger i året og sendes i posten til alle medlemmer i foreningen.  Faktura for medlemskontingenten blir vedlagt februar - nummeret.

Bladet inneholder aktuelle tema som vedrører Bærum sykehus og ellers informasjon til nytte for medlemmene.

I anledning VBS 10-års jubileum ble det i juni 2003 utgitt et eget "Jubileumsnummer".  Bladet kan du lese HER.

Siste nummer av bladet kan du lese HER

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!