Utskrift

VBS-Nytt - 2018

Publisert 26.02.2018 10:21  |  Endret 25.02.2019 21:15

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!