Utskrift

VBS-Nytt - 2015

Publisert 07.06.2015 15:05  |  Endret 10.10.2015 15:16

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!