Utskrift

VBS-Nytt - 2017

Publisert 18.02.2016 14:40  |  Endret 01.11.2017 09:44

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!