Utskrift

VBS - Nytt

Publisert 03.06.2015 19:42  |  Endret 13.08.2019 21:42

VBS-Nytt er foreningens medlemsblad. Det kommer ut 3 ganger i året og sendes i posten til alle medlemmer i foreningen.  Faktura for medlemskontingenten blir vedlagt februar - nummeret.

Bladet inneholder aktuelle tema som vedrører Bærum sykehus og ellers informasjon til nytte for medlemmene.

I anledning VBS 10-års jubileum ble det i juni 2003 utgitt et eget "Jubileumsnummer".  Bladet kan du lese HER.

Siste nummer av bladet kan du lese HER