Bærum sykehus med nytt kapell

Bærum sykehus med nytt kapell

Publisert av Geir Schjetne den 18.05.20.

Sykehuset favner vidt fra vi går inn i livet til vi går ut. Alt er like viktig. I mange år har sykehuset bare kunnet tilby et nedslitt kapell i det gamle sykehuset. Vedlikeholdet har sortert under Drammen sykehus. Derfor er det ekstra gledelig at lokale krefter på Bærum sykehus har tatt skjeen i egen hånd og laget et helt nytt kapell i den nye delen av bygget. Dette ble høytidelig innviet og vigslet 8. mai av sykehusprest Sunniva Johnsen, Bærumsprost Gunnar Næsheim og Oslo Biskopen Kari Veiteberg. Direktør Jardar Hals og driftsansvarlig Giuseppe Busá har hatt de praktiske ansvaret. Rommet er enkelt, men vakkert dekorert med billedveven «Årstidene» av Sissel Bergløff. Wolfgang Plagge spilte på det nyinnkjøpte orgelet, blant annet et nykomponert stykke Toccata in Arduis. Venneforeningen har bidratt med møbleringen. Vi gratulerer.

John Kjekshus