Lyst til å bli sykehusvert?

Lyst til å bli sykehusvert?

Publisert av Bente Stein Mathisen den 15.12.21.

Vi trenger flere sykehusverter

En høy andel av de som bruker et sykehus er eldre. For mange er det overveldende og forvirrende å komme inn hovedinngangen på et sykehus og finne frem til den avdelingen eller den poliklinikken en har fått innkalling til.

På Bærum sykehus er vi så heldige å ha en ordning med sykehusverter. På hverdagene fra kl 10 - 14 står 2 verter klare til å vise vei og eventuelt følge dem som ikke helt vet hvor de skal møte til time eller henvende seg. Dette er en ordning hvor frivilligheten og arbeidslivet spiller på lag. Yngre pensjonister stiller opp ulønnet og frivillig og jobber en dag annenhver uke. Sykehuset ved lærings- og mestringsenheten gir opplæring og koordinerer det hele.

Ordningen med sykehusverter er både eldrevennlig og et vinn vinn-tiltak! Sykehuset får gratis hjelp, vertene opplever å være til nytte og pasienter/pårørende er glad for å bli møtt av serviceinnstilte personer som viser vei.

Katty Bevan på lærings-og mestringssenteret administrerer og koordinerer sykehusvertene. Vi trenger flere frivillige verter. Er du en yngre pensjonist som har lyst til å jobbe som sykehusvert, kan du melde deg til tjeneste ved å kontakte Katty, tlf 67809314, mellom kl 09 og kl 15, eller E-post, katherine.bevan@vestreviken.no