Utskrift

Sjefen har gjort jobben

Publisert 16.02.2020 22:00  |  Endret 16.02.2020 22:00

20200216 - Jardar Hals

Det er med stort vemod vi får beskjed om at til høsten velger direktør Jardar Hals å gå av som direktør for Bærum sykehus etter oppnådd aldersgrense, 68 år i år. Han var Klinikkdirektør for Kvinne- og Barneklinikken i Drammen da han ble ansatt som Direktør ved Bærum sykehus i 2012. Jardar Hals er en allsidig fagmann, lyttende og med stor evne til å finne gode løsninger. Han har vært en god mann for Bærum sykehus, enten det er å fremme Bærums sak i Vestre Viken Helseforetak eller å holde engasjerte informasjons møter for ansatte, gjerne til eget musikk akkompagnement. Døren har alltid vært åpen for Venneforeningen for Bærum sykehus. Vi er blitt hørt når vi hevder pasientenes interesser og etterspør tiltak som kan gjøre det lettere å være pasient. En dyktig lege og en god administrator, en fantastisk kombinasjon. Vi vil savne deg.

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!