Asker og Bærum Legevakt er et samarbeidsprosjekt mellom kommunene som eies og driftes av Bærum kommune.

Legevakten er ment for pasienter med akutte sykdommer som ikke kan vente på behandling hos fastlegen neste arbeidsdag. Legevakten skal sikre befolkningen nødvendig medisinsk hjelp ved akutte skader eller sykdommer. Beliggenheten er praktisk ved at - blant annet - muligheten for hjelp av sykehusets spesialister er mulig.

På dagtid er 3 kommunalt ansatte leger tilstede. Etter vanlig arbeidstid er det fastlegene i kommunene, eller andre leger som – etter turnus – utfører legetjenesten. Sykepleierne på legevakten er ansatt på Bærum sykehus.

Asker og Bærum legevakt

 

Januar 2020