Utskrift

Foreningens historie

Bærum Sykehus var i 1991 i en meget vanskelig økonomisk situasjon:

  • flere tusen pasienter sto på venteliste
  • eieren, Akershus Fylkeskommune, påla sykehuset å spare inn flere millioner kroner
  • avdelingene for gynekologi og rehabilitering ble foreslått nedlagt

Frustrasjonen var stor blant folk i Asker og Bærum.

Norges Husmorforbund engasjerte seg i kampen for å bedre situasjonen og å unngå nedbygging. De satte i gang underskriftskampanje, samlet inn penger og inviterte til demonstrasjon ved sykehuset 23. sept. 1991. På demonstrasjonsmøtet oppfordret Leif U. Ruud til å stifte en venneforening som skulle ta opp kampen for å beholde sykehuset. 400 personer meldte seg spontant, og folkemøtet valgte et interimsstyre.

Venner av Bærum sykehus ble offisielt stiftet 16 mars 1992, med Leif U. Ruud som den første styreleder.

I anledning VBS 10-års jubileum ble det i juni 2003 utgitt et eget "Jubileumsnummer".  Bladet kan du lese HER.

Adresseendring?

Har du skiftet adresse er det fint om du melder endringen til  venner.abs@gmail.com slik at du mottar medlemsbladet til riktig adresse.

Du kan også klikke her for å sende e-post fra nettsiden!