Årsmøtet er foreningens øverste organ. Ordinært årsmøte skal holdes innen utgangen av mars.Innkalling med tid og sted og dagsorden for årsmøtet skal kunngjøres senest to uker før årsmøtet. Saksdokumentene (Styrets årsberetning, regnskap med revisjonsberetning og eventuelt andre saksdokumenter) vedlegges kunngjøringen som gjøres tilgjengelig på foreningens nettside.

Forslag fra medlemmene til saker som ønskes behandlet, må være styret i hende innen 1. februar. 
 
Du finner følgende dokumenter for inneværende års årsmøte vedlagt nedenfor så snart de er klare:
  • Innkalling til årsmøte
  • Årsberetning
  • Regnskap med Balanse
  • Revisjonsberetning
  • Eventuelle vedlegg for andre saker
  • Referat for årsmøtet, legges til i etterkant av møtet

For øvrige år vises til VBS-Nytt nr. 1 hvert år.