Velkommen til vår nye hjemmeside

Gaver til Bærum sykehus fra VBS

Gaver til Bærum sykehus fra VBS

Et av formålene til VBS er å bidra med omsorgs – og trivselstiltak for pasienter og pårørende ved Bærum sykehus, skaffe midler til pasientrettede tiltak, kompetansehevning for ansatte og bidra til anskaffelse av medisinsk og teknisk utstyr som gjør det lettere og bedre å være pasient ved sykehuset.

Les mer
Ett år med Corona

Ett år med Corona

Ett år med Corona og nærmere 80 000 smittete så langt. En og en halv prosent av befolkningen! Det er langt igjen før vi kan se slutten hvis vi nå ikke begynner å se effekten av vaksinen.

Les mer
Nytt styre i VBS

Nytt styre i VBS

Venneforeningen fikk nytt styre den 5 november. Det tok litt tid pga. Coronapandemien som har ført til problemer for møtevirksomheten. De nye styret er: John Karsten Kjekshus, Ingrid Nybo, Ottar Schlytter, Geir Schjetne, Wenche Ottmann, Kjell Georg Pettersson, Harald Sævareid, Per Christiansen, Frode Geitvik. Ny regnskapsansvarlig Olav Midttun Samtidig vil vi takke Per Hofseth og Per Owren for mangeårig flott innsats!

Les mer
Legevakten bør sikres bedre arbeidsbetingelser

Legevakten bør sikres bedre arbeidsbetingelser

Når høyrepolitikere i Bærum ber om å vurdere utredning av private legevakttjenester, fordi man ikke er fornøyd med hvordan legevakten fungerer blir jeg bekymret. Da sprer man resursene utover og mister fordelen ved at fagfolkene kan arbeide i større grupper. Venneforeningen for Bærum sykehus har lenge etterlyst en legevakt som fungerer mere på pasientenes premisser.

Les mer