Velkommen til vår hjemmeside

 

Sykehusportalen tilbake

Sykehusportalen tilbake

I anledning sykehusets 100 årsmarkering i 2024 bidro Venner av Bærum sykehus med kr. 100 000 - til restaurering og transport av den gamle sykehusportalen.

Les mer
Temamøte kvinnehelse

Temamøte kvinnehelse

Temamøte om kvinnehelse Den 23. oktober møtte drøyt 200 personer opp i auditoriet på Bærum sykehus. Kvinnehelse var temaet i år. Det er liten tvil om at dette temaet engasjerte mange, noe også antall spørsmål viste. Det er liten tvil om at dette var et viktig og populært tema.

Les mer
Kvinnehelse - åpent temamøte 23. oktober

Kvinnehelse - åpent temamøte 23. oktober

Kvinnehelse er et område som gis stadig større oppmerksomhet. Dette gjelder ikke bare de spesifikke kvinnesykdommer, men også det faktum at forskjellige sykdommer arter seg forskjellig hos kvinner og menn. Venner av Bærum sykehus (VaBS) arrangerer åpent temamøte om kvinnehelse mandag 23. oktober kl. 18 – 20 i auditoriet på Bærum sykehus. Møteleder er avdelingssjef Aase Devold Pay fra avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Bærum sykehus.

Les mer
Formidlingsprisen 2023

Formidlingsprisen 2023

Som i 2022 stod Venner av Bærum Sykehus for utdeling av formidlingsprisen 2023. Formidlingsprisen i år gikk til Marte Meyer Walle-Hansen og Peter Selmer Rønningen for sitt foredrag «10 år med hjerte- og hjerneforskning i Akershus. Hvor går veien videre?»

Les mer
De første endoskopiske kirurgiske rygginngrep

De første endoskopiske kirurgiske rygginngrep

Det ble skrevet historie på Bærum Sykehus 12. april 2023 da Dr. Morten Karlsen og Dr. Eirik Weldingh utførte de to første endoskopiske rygginngrepene på norsk jord med endoskopisk bakre,-og laterale tilganger med prolapsfjerning. I motsetning til konvensjonell åpen ryggkirurgi hvor man bruker mikroskop eller lupebriller, benytter man ved denne metoden en monoportal på med 6,4 mm diameter med kamera og arbeidsportal i ett.

Les mer