John Karsten Kjekshus style=

John Karsten Kjekshus

Leder
Per Christiansen style=

Per Christiansen

Styremedlem
Frode Geitvik style=

Frode Geitvik

Styremedlem
Ingrid Nybo style=

Ingrid Nybo

Styremedlem
Wenche Ottmann style=

Wenche Ottmann

Styremedlem
Kjell Georg Petterson style=

Kjell Georg Petterson

Styremedlem
Geir Schjetne style=

Geir Schjetne

Styremedlem
Harald Sævareid style=

Harald Sævareid

Styremedlem
Inger Kristina Halvorsen style=

Inger Kristina Halvorsen

Medlemsregister