John Karsten Kjekshus style=

John Karsten Kjekshus

Leder
Per Hofseth style=

Per Hofseth

Nestleder
Ingrid Nybo style=

Ingrid Nybo

Styremedlem
Wenche Ottmann style=

Wenche Ottmann

Styremedlem
Per Anders Owren style=

Per Anders Owren

Styremedlem
Kjell Georg Petterson style=

Kjell Georg Petterson

Styremedlem
Geir Schjetne style=

Geir Schjetne

Styremedlem
Ottar Schlytter style=

Ottar Schlytter

Styremedlem
Wibeke Windedal style=

Wibeke Windedal

Sekretær
Inger Kristina Halvorsen style=

Inger Kristina Halvorsen

Medlemsregister
Olav Midttun style=

Olav Midttun

Medlemsregister og regnskap