Overføring av behandlingstilbud


Overføring fra Oslo Universitetsykehus/Ahus til Vestre Viken

I forrige nummer av VBS-Nytt redegjorde vi for hvilke behandlingstilbud som skal flyttes fra ovennevnte til Vestre Viken. Høyspesialisert behandling vil fortsatt bli gitt ved Oslo Universitetssykehus.

Flyttingen er i full gang, og styret i Venner av Bærum sykehus ser med stigende uro at mange funksjoner som kunne vært tatt hånd om både ved Drammen sykehus og Bærum sykehus, i stor grad blir sentralisert ved sykehuset i Drammen. Etter styrets mening bør listen se slik ut:

Behandlingshjelpemidler: Både Bærum og Drammen. Befolkningsgrunnlaget avgjør dette
Barne- Ungdoms Psykiatri: Bærum
Habilitering: Bærum eller Drammen
Hematologi: Bærum og Drammen
Mammascreening: Bærum og Drammen
Brystkirurgi: Drammen
Nefrologi: Bærum og Drammen
Nevrologi: Bærum (Slagbehandling vil bli dirigert til
Oslo Universitetssykehus)
Patologi: Bærum og Drammen
Pediatri: Drammen
Øre/nese/hals: Drammen
Øye: Drammen

Styret i VBS mener en slik funksjonsdeling mellom Bærum og Drammen vil bidra til å opprettholde et faglig miljø på begge sykehusene som er viktig for behandling av pasientene.