Temamøte kvinnehelse

Temamøte kvinnehelse

22.11.23 13:28 av Harald Sævareid

Temamøte om kvinnehelse Den 23. oktober møtte drøyt 200 personer opp i auditoriet på Bærum sykehus. Kvinnehelse var temaet i år. Det er liten tvil om at dette temaet engasjerte mange, noe også antall spørsmål viste. Det er liten tvil om at dette var et viktig og populært tema.

Les mer
Kvinnehelse - åpent temamøte 23. oktober

Kvinnehelse - åpent temamøte 23. oktober

09.10.23 16:24 av Anne Jespersen

Kvinnehelse er et område som gis stadig større oppmerksomhet. Dette gjelder ikke bare de spesifikke kvinnesykdommer, men også det faktum at forskjellige sykdommer arter seg forskjellig hos kvinner og menn. Venner av Bærum sykehus (VaBS) arrangerer åpent temamøte om kvinnehelse mandag 23. oktober kl. 18 – 20 i auditoriet på Bærum sykehus. Møteleder er avdelingssjef Aase Devold Pay fra avdeling for gynekologi og fødselshjelp ved Bærum sykehus.

Les mer
Formidlingsprisen 2023

Formidlingsprisen 2023

09.10.23 01:00 av Anne Jespersen

Som i 2022 stod Venner av Bærum Sykehus for utdeling av formidlingsprisen 2023. Formidlingsprisen i år gikk til Marte Meyer Walle-Hansen og Peter Selmer Rønningen for sitt foredrag «10 år med hjerte- og hjerneforskning i Akershus. Hvor går veien videre?»

Les mer
De første endoskopiske kirurgiske rygginngrep

De første endoskopiske kirurgiske rygginngrep

11.07.23 01:00 av Anne Jespersen

Det ble skrevet historie på Bærum Sykehus 12. april 2023 da Dr. Morten Karlsen og Dr. Eirik Weldingh utførte de to første endoskopiske rygginngrepene på norsk jord med endoskopisk bakre,-og laterale tilganger med prolapsfjerning. I motsetning til konvensjonell åpen ryggkirurgi hvor man bruker mikroskop eller lupebriller, benytter man ved denne metoden en monoportal på med 6,4 mm diameter med kamera og arbeidsportal i ett.

Les mer
Gaver til Bærum sykehus fra VBS

Gaver til Bærum sykehus fra VBS

12.04.21 17:34 av Geir Schjetne

Et av formålene til VBS er å bidra med omsorgs – og trivselstiltak for pasienter og pårørende ved Bærum sykehus, skaffe midler til pasientrettede tiltak, kompetansehevning for ansatte og bidra til anskaffelse av medisinsk og teknisk utstyr som gjør det lettere og bedre å være pasient ved sykehuset.

Les mer
Nytt styre i VBS

Nytt styre i VBS

10.02.21 11:20 av Geir Schjetne

Venneforeningen fikk nytt styre den 5 november. Det tok litt tid pga. Coronapandemien som har ført til problemer for møtevirksomheten. De nye styret er: John Karsten Kjekshus, Ingrid Nybo, Ottar Schlytter, Geir Schjetne, Wenche Ottmann, Kjell Georg Pettersson, Harald Sævareid, Per Christiansen, Frode Geitvik. Ny regnskapsansvarlig Olav Midttun Samtidig vil vi takke Per Hofseth og Per Owren for mangeårig flott innsats!

Les mer
Legevakten bør sikres bedre arbeidsbetingelser

Legevakten bør sikres bedre arbeidsbetingelser

13.11.20 11:59 av Geir Schjetne

Når høyrepolitikere i Bærum ber om å vurdere utredning av private legevakttjenester, fordi man ikke er fornøyd med hvordan legevakten fungerer blir jeg bekymret. Da sprer man resursene utover og mister fordelen ved at fagfolkene kan arbeide i større grupper. Venneforeningen for Bærum sykehus har lenge etterlyst en legevakt som fungerer mere på pasientenes premisser.

Les mer
Bærum sykehus med nytt kapell

Bærum sykehus med nytt kapell

18.05.20 18:17 av Geir Schjetne

Sykehuset favner vidt fra vi går inn i livet til vi går ut. Alt er like viktig. I mange år har sykehuset bare kunnet tilby et nedslitt kapell i det gamle sykehuset. Vedlikeholdet har sortert under Drammen sykehus. Derfor er det ekstra gledelig at lokale krefter på Bærum sykehus har tatt skjeen i egen hånd og laget et helt nytt kapell i den nye delen av bygget.

Les mer
"Nye" Bærum Sykehus - vedtatt bygget i 1970

"Nye" Bærum Sykehus - vedtatt bygget i 1970

15.02.20 11:24 av Anne Jespersen

Det er i år 50 år siden (21. januar 1970) det nye Bærum Sykehus ble vedtatt bygget. Det gamle var da gått fullstendig ut på dato og det hastet med nytt bygg. Man regnet med at det ville ta 6-7 år å få bygget det fullt ferdig. Men det tok 14 år. Det minner oss om at ting tar tid. Idag trenger sykehuset mer plass og det er på høy tid å forberede seg på dette.

Les mer