VBS-Nytt er foreningens medlemsblad. Det kommer ut 3 ganger i året og sendes i posten til alle medlemmer i foreningen. Faktura for medlemskontingenten blir vedlagt februarnummeret.

Bladet inneholder aktuelle tema som vedrører Bærum sykehus og ellers informasjon til nytte for medlemmene.

I anledning VBS 10-års jubileum ble det i juni 2003 utgitt et eget "Jubileumsnummer".  Bladet kan du lese HER.

Siste nummer av bladet kan du lese HER