Leder
Stig Bjørn Grydeland
Grorudhaugen 3A
1353 Bærums Verk

Telefon: 995 86 713
E-post: sgrydela@online.no


Nestleder
Wenche Ottmann

Telefon: 481 20 470
E-post: wencheoandersen@yahoo.no


Redaktør VBS-Nytt
Bente Stein Mathisen
Hukenbekken 19
1383 Asker

Telefon: 915 69 767
E-post:  benteanie@gmail.com

Styremedlemmer:

Lise Bjarkli
Telefon: 906 78 538
E-post: lise@lisebjarkli.com

Per Christiansen
Telefon: 905 47 273
E-post: 
pchri06@gmail.com

Joar Nybo
Telefon: 916 45 961
E-post: joarny@online.no

Harald Sævareid
Telefon: 909 51 947
E-post: haralds@viken.no

Sonja Wiencke Welde
Telefon: 971 82 590
E-post: sonjawwelde@gmail.com

Medlemsregister / regnskap:

Joar Nybo
Telefon: 916 45 961
E-post: venner.abs@gmail.com
Kontonr.: 5130 05 83885

IT-support:

Lise Bjarkli
Telefon: 906 78 538
E-post: lise@lisebjarkli.com

Geir Schjetne
Telefon: 900 51 454
E-post: geir.schjetne@online.no