Leder
Stig Bjørn Grydeland
Grorudhaugen 3A
1353 Bærums Verk

Telefon: 995 86 713
E-post: sgrydela@online.no


 

Redaktør VaBS-Nytt
Harald Sævareid

Telefon: 909 51 947
E-post:  haralds@viken.no

Styremedlemmer:

Joar Nybo
Telefon: 916 45 961
E-post: joarny@online.no

Torild Røren
Telefon: 905 53 401
E-post: toro.roren@gmail.com

Kari Seljelid
Telefon: 951 18 335
E-post: kariseljelid@hotmail.com

Harald Sævareid
Telefon: 909 51 947
E-post: haralds@viken.no

Sonja Wiencke Welde
Telefon: 971 82 590
E-post: sonjawwelde@gmail.com

Medlemsregister / regnskap:

Joar Nybo
Telefon: 916 45 961
E-post: venner.abs@gmail.com
Kontonr.: 5130 05 83885