Leder
John Karsten Kjekshus
Kolleveien 4c 
1344 Haslum

Telefon: 67 53 95 53 / 975 95 455
E-post: john.kjekshus@medisin.uio.no


Nestleder
Per Hofseth
Grønsundveien 56
1394 Nesbru

Telefon: 66 98 16 22 / 959 32 404
E-post: pahofseth@gmail.com


Redaktør VBS-Nytt
Per Hofseth
Grønsundveien 56
1394 Nesbru

Telefon: 66 98 16 22 / 959 32 404
E-post: pahofseth@gmail.com


Styremedlemmer:

Ingrid Nybo
Telefon: 915 74 362
E-post: inybo@nline.no

Per Anders Owren
Telefon: 66 90 51 33 / 911 70 183
E-post: paowren@online.no

Geir Schjetne
Telefon: 900 51 454
E-post: geir.schjetne@online.no

Ottar Schlytter
Telefon: 66 84 94 50 / 994 16 151
E-post: ottarschlytter@hotmail.com

Kjell Georg Pettersson
Telefon: 406 16 603
E-post: fam.pettersson@live.no

Wenche Ottmann
Telefon: 481 20 470
E-post: wencheoandersen@yahoo.no

Medlemsregister:

Inger Kristine Halvorsen
Telefon: 909 13 958 / 916 45 961
E-post: ik-h@online.no
Kontonr.: 5130 05 83885