Leder
John Karsten Kjekshus
Kolleveien 4c 
1344 Haslum

Telefon: 67 53 95 53 / 975 95 455
E-post: john.kjekshus@medisin.uio.no


Nestleder
Ottar Schlytter
Vestre vei 48
1397 Nesøya

Telefon: 66 84 94 50 / 994 16 151
E-post: ottarschlytter@hotmail.com


Redaktør VBS-Nytt
Frode Geitvik
Presteveien 16
1365 Blommenholm

Telefon: 958 43 933
E-post:  geitvik@online.no


Styremedlemmer:

Geir Schjetne
Telefon: 900 51 454
E-post: geir.schjetne@online.no

Ingrid Nybo
Telefon: 915 74 362
E-post: inybo@nline.no

Ottar Schlytter
Telefon: 66 84 94 50 / 994 16 151
E-post: ottarschlytter@hotmail.com

Kjell Georg Pettersson
Telefon: 406 16 603
E-post: fam.pettersson@live.no

Wenche Ottmann
Telefon: 481 20 470
E-post: wencheoandersen@yahoo.no

Frode Geitvik
Telefon: 958 43 933
E-post: geitvik@online.no

Per Christiansen
Telefon: 905 47 273
E-post: 
pchri06@gmail.com

Harald Sævareid
Telefon: 909 51 947
E-post: haralds@viken.no

Medlemsregister / regnskap:

Olav Midttun
Telefon: 916 45 961
E-post: venner.abs@gmail.com
Kontonr.: 5130 05 83885