"Mens befolkningsveksten har vært på over 600% så har sengetallet på sykehuset bare økt med i underkant av 30%"       

John Kjekshus 
Leder, Venner av Bærum Sykehus

 

Bærum sykehus trenger plass

 

I Asker og Bærum er det i år registrert 222.172 innbyggere. Statistisk sentralbyrå regner med at i de neste 30 år vil befolkningen øke med ca. 40.000. Da blir vi til sammen over 260.000 mennesker.

Det gir grunn til ettertanke at da Bærum sykehus sto ferdig i 1924 med 131 senger bodde det 31.000 i Asker og Bærum. I dag har sykehuset 181 senger. Mens befolkningsveksten har vært på over 600% så har sengetallet på sykehuset bare økt med i underkant av 30%. Dette vitner om en formidabel effektivisering av helsetjenestene, samtidig som kvaliteten på tjenestene har blitt mye bedre opp igjennom årene.

Men tiden har innhentet sykehuset. I dag trenger Bærum sykehus mere plass for å tilpasse seg den forventete befolkningsøkningen. Koronapandemien synliggjorde også at nye behov dukker opp. Andelen eldre øker raskt i kommunene og presser på behovet for sengeplasser. I dag rehabiliteres sykehuset og firesengsrom gjøres om til nye enmannsrom med bad, nye operasjonsstuer og undersøkelsesrom. Dette skjer samtidig som sykehuset skal driftes som normalt.

Planlegging og bygging av sykehus tar tid. I mellomtiden trenger sykehuset flere rom. I dag leier Bærum kommune plass i sykehuset til Asker og Bærum kommunale legevakt. Frigjøring av denne bygningsmassen vil kunne lette trykket på Bærum sykehus. Kommunen må derfor begynne planlegging for ny legevakt snarest. Denne bør helst fortsette å ligge i umiddelbar nærhet til Bærum sykehus, men i et eget bygg tilpasset befolkningens behov for akutte tilsyn og skader. Slik er det blitt på Ringerike sykehus og slik er det planlagt for Drammen nye sykehus.

Bærum sykehus må legge planer for utvidelse og ombygginger tilpasset befolkningsveksten og alderssammensetningen. Dette tar tid fordi det betyr å påvirke Vestre Viken Helseforetak (VVHF) som er midt i byggingen av Drammen sykehus. Behovet for utvidelser av Bærum sykehus er ikke drøftet i VHFs utviklingsplan frem til 2035. Man må overbevise Helse Sør-Øst som har flere store sykehusbygg på gang.

Vi kan bare gratulere og misunne Martina Hansens Hospital med sin utvidelse. De kunne skjære igjennom og ta nødvendige grep for å stå godt rustet i årene fremover. Men Bærum sykehus nærhet til Martina Hansens Hospital gir også muligheter for samarbeid som må utnyttes.

Oktober, 2020