"Men så viste vårt helsevesen at de kan sakene sine!"       

John Kjekshus 
Leder, Venner av Bærum Sykehus

 

Hva har skjedd?

Før året er halvveis, har vi fått snudd opp ned på mange ting som vi har tatt for gitt. Vi trodde vi skulle få ha Jardar Hals som direktør på ubestemt tid. Selv om alderen ikke synes å bite på ham, takker han for seg og går over i pensjonistenes rekker. Vi takker ham for hans innsats og spesielle lederstil som har gjort Bærum sykehus til et fremragende sted for pasienter og ansatte. Vi ønsker hans etterfølger Trine Olsen velkommen. Hun er lege og kommer fra en lederstilling ved Universitetet i Tromsø.

Så kom Corona’n eller Covid 19. Angsten bet seg fast for denne nye sykdommen som i løpet av en måned nådde hver eneste krok på planeten. Ingen medisin i utsikt. Gamle mennesker dør som fluer. Men så viste vårt helsevesen at de kan sakene sine. Rask isolering av smittekilder og smitteveier. Vi fikk lynkurs i pandemi, virus, smittekilder, smittehygiene og karantene. Godt samarbeid med politikerne om gjennomføringen av tiltak. Ufrivillig ble vi med i et kjempestort klinisk forskningsprosjekt der Norges aggressive behandlingsopplegg med generell nedstenging ble testet mot svenskene som valgte en mindre og mykere smittebekjempelse. Svaret har vi allerede: i Norge har vi 240 døde, mens man i Sverige har over 5000 døde.

Helsepersonalet har stått på utenfor og innenfor sykehuset. Mennesker har vært utsatt for smitte i arbeidet uten å gi seg. Og nå ser det ut til at økonomien også tar seg opp. Men det er ikke over enda. Vi overraskes over at i den kommunale helsetjenesten gis det påskjønnelse bare til lederne, men ikke til dem som har stått ved sykesengen. I sykehuset gis det påskjønnelse til alle som har arbeidet ved sykesengene i form at ekstra påslag i overtidsbetaling. Venneforeningen applauderer og inviterer kommunene til å tenke nytt.

Coronaviruset har også gitt en etterlengtet dytt til et nærmere samarbeid mellom Martina Hansens Hospital og Bærum sykehus. Sykehusene gikk sammen om å styrke beredskapen ved å samarbeide om å drifte den Coronafrie kirurgien på Martina og samle Coronapasientene på Bærum sykehus. La oss fortsette med tilnærmingen. Forbilledlig gjennomføring.

Av andre hyggelige ting har sykehuset fått nytt kapell. I nybygget. Nytt orgel med lydanlegg og nye møbler og ikke minst: endelig har det fantastiske veggteppet til kunstneren Sissel Bergløff funnet sin plass i minnestuerommet med stilfulle møbler laget på sykehuset. Alt godt hjulpet med økonomisk hjelp fra Venneforeningen.

Venneforeningen har også nettopp fått ny hjemmeside med en mer funksjonell utforming. På Facebook tar vi også imot innspill om sykehuset, og venneforeningens arbeid. Helst om det kan gi oss et enda bedre sykehus og være til hjelp for venneforeningens innspill til sykehuset. Vi oppfordrer til å utforske disse mulighetene.

Venneforeningen får stadig inn støttebeløp til beste for Bærum sykehus. Sist ute er Lalla Svaas Dahls minnefond som deler ut 80 % av utbyttet til Venneforeningen. Vi takker og ønsker alle en flott sommer i Norge.


Juni, 2020