Knut Hamsund sa noe sånt som at "meningen med livet er dagene som kommer og dagene som går".  Det lyder kanskje litt tørt, men legger man inn at det er forventningene til dagene som gikk og dagene som kommer, så blir det mer meningsfullt.  Hva ble realisert og hva kan vi håpe på?  Det er resultatene vi forholder oss til og det er det som engasjerer oss. 
    John Kjekshus 
Leder, Venner av Bærum Sykehus

 

Vi står midt oppe i en pandemi som har endret mye, men som har vist oss at vi har et sykehus som er blitt robust og tilpassingsdyktig.  Et sykehus vi kan stole på selv med de nye utfordringene.


Det var ikke alltid slik.  Tidlig på 90 tallet ble det bevilget mindre og mindre til sykehuset.  Det skulle spares og avdelinger ble slått sammen og stillinger forsvant.  Man kunne ikke regne med fødeplass eller operasjoner for de mest vanlige ting.  Manglende forventninger til eget sykehus fikk befolkningen til å reagere med et folkemøte og en spontan protestring av engasjerte borgere rundt sykehuset.  Protesten ble fulgt opp med opprettelsen av «Venneforeningen for Bærum sykehus».  Syv tusen medlemmer i løpet de første årene!

Fylket ble nødt til å gi seg. Staten overtok ansvaret.  Vestre Viken Helseforetak ble opprettet med 4 sykehus.  Selv om foretaket har hatt sine interne samarbeidsproblemer er situasjonen annerledes og oppleves langt bedre enn med fylkeskommunal regi.

Tilfredshet med sykehuset har ført til at færre ser behovet for å være medlemmer i denne nokså enestående foreningen.  Medlemsmassen går langsomt ned, i dag rundt 2700 medlemmer.

Vår forventning om at vi fortsatt kan stole på sykehuset i fremtiden er avhengig av mange ting.  Først og fremst at miljøet på sykehuset fortsetter å være attraktivt for fagfolkene, legene og sykepleierne.  Det betyr at ledere, utstyr og arbeidsbetingelser er på topp.  Derfor stiller Venneforeningen opp for å skaffe de beste lederne.  Derfor stiller Venneforeningen opp for at sykepleierne skal få rimelige boliger.
Foreningen anskaffer utstyr som gjør arbeidet lettere og bedre.  De ansatte får støtte til etterutdannelse.  Dette er tiltak som kommer oss som pasienter til gode og næringslivet får sine ansatte raskere tilbake i arbeid.

De som har tilbyder-ansvaret, altså administrasjonen i Drammen og våre politikere må påvirkes.  Drammen nye sykehus er under bygging.  Oppslag i Drammens Tidende antyder bygge-overskridelser.  Dette kan bli et problem når Drammen nye sykehus står ferdig med utgifter som skal belastes driftsbudsjettene for sykehusene i Vestre Viken.  Da er det viktig å ha en stor medlemsmasse i ryggen for å kunne forsvare våre forventinger til vårt eget sykehus.  VBS har derfor startet et rekrutteringsprosjekt for å få flere medlemmer, enkeltmedlemmer og bedriftsmedlemmer som ser
behovet for å ha et solid sykehus.

Bærum sykehus har et stort parkeringsproblem.  Det er vanskelig å finne plass og altfor mange får parkeringsbot pga. uhensiktsmessig billettsystem.  Sykehuset trenger dessuten mer plass for å dekke nye funksjoner og bedre tilbud til pasientene.  Dette kan neppe løses med nye byggeplaner før Drammens nye sykehus står ferdig.  Inntil da må plass frigjøres i eget hus.  Saker som dette engasjerer Venneforeningen og vi trenger støtte fra flere medlemmer for å kunne være en pressgruppe.Mars, 2021