Årsmøte 2021

Årsmøte 2021

Publisert av Lise Bjarkli den 01.10.21. Oppdatert 11.11.21.

Årsmøtet 2021 ble avholdt 2.september i auditoriet på Bærum Sykehus.

John Kjekshus ble takket av som mangeårig leder mens Stig Grydeland overtok stafettpinnen etter ham.  

Ingrid Nybo, Bærum, Ottar Schlytter, Asker, Geir Schjetne, Bærum, Frode Geitvik, Bærum, Kjell Georg Petterson, Bærum ble takket for sin innsats i Venner av Bærum sykehus.

Wenche Ottman, Asker, Harald Sævareid, Bærum og Per Christiansen, Bærum fortsetter i sine verv. 

Nye styremedlemmer; Bente Stein Mathisen, Asker, Lise Bjarkli,, Asker, Joar Nybo,  Bærum og Sonja Wiencke Welde, Asker ble valgt inn i styret. 

Ragnar Lien, Tor Christian Bakken og Per Anders Owren ble gjenvalgt i valgkomiteen. 

Som revisor ble gjenvalgt: Line Løyning.

Referat fra Årsmøte 2021  kan du lese her: