Årsmøte i Venner av Bærum sykehus

Årsmøte i Venner av Bærum sykehus

INNKALLING TIL TEMAMØTE OG ÅRSMØTE 2024 I VENNER AV BÆRUM SYKEHUS

Dato: 20. mars 2024 kl. 18.00.

Sted: Bærum sykehus, auditoriet

Første del av årsmøtet er et temamøte med tittel:

Det virtuelle sykehus – hva betyr det for behandlingstilbudet?

Vestre Viken HF er tildelt en sentral rolle i Helse Sør Øst når det gjelder utvikling av digital hjemmeoppfølging og kunstig intelligens(KI).

Fagdirektør Anders Debes vil fortelle oss mer om dette.

 

Dagsorden årsmøtet:

1.Konstituering av årsmøtet med valg av møteleder, referent, og ett medlem som skal underskrive årsmøtereferatet

2. Årsberetning 2023

3. Regnskap og revisjonsberetning 2023

4. Fastsettelse av kontingent for 2025

5. Valg av styreleder, styremedlemmer, revisor og valgkomite. 

6. Forslag til behandling på årsmøtet

 

Noter:

Sak 2 og 3: Vedlagt og finnes også på hjemmesiden www.vabs.no

Sak 4: Styret foreslår kontingenten opprettholdt på samme nivå

  • Enkeltmedlemmer kr 250
  • Familiemedlemskap kr 400
  • Foreninger/bedrifter kr 1 500

Sak 5: Valgkomiteens innstilling til valg av styreleder, styremedlemmer og revisor legges fram på   årsmøtet.

 

Styret forslår gjenvalg av:

Valgkomite Ragnar Lien, Tor Chr. Bakken og Bjørn Frodahl for ett år

Sak 6: Det er ikke kommet inn forslag fra medlemmene til behandling på årsmøtet