Årsmøte og temamøte 20. mars

Årsmøte og temamøte 20. mars

Vi fikk en interessant gjennomgang av tilbud og fremtidsmuligheter for det virtuelle sykehus og hvordan KI brukes til tolkning av røntgenbilder. Det skjer veldig raskt, og har økt kapasiteten vesentlig. 

 Målet er å gi pasientene tettere oppfølging, skape fremtidens helsetjeneste, bærekraftige tilbud og styrke innovasjon og utvikling. Man vil tilby helsetjenester der pasienten er. Hjemme når du kan, sykehus når man må.

 Mål: Fange opp komplikasjoner tidlig, forhindre forverring, og skape effektive tjenester. Pasienter kan få egen behandlingsplan.  

Så langt er det 19 ulike oppfølgingstjenester i det virtuelle sykehus. Flere er under utvikling. Fjernmonitorering vil være til hjelp for mange. Sykehuset kan lese av apparater digitalt med dertil egnet utstyr. 

Alle var veldig fornøyde med gjennomgangen som ble gitt, og spørsmål ble besvart. 

Stig Grydeland takket Anders Debes for en fin gjennomgang og overrakte et rødt glasshjerte fra "Glasshytta" på Bærums Verk.

 

 

I etterkant av temamøtet ble årsmøtet avholdt. Se referatet for øvrige valg og godkjenning av årsmelding, regnskap og fastsetting av kontingent for 2025 under.