Gørr lei av parkeringsproblemer på Bærum sykehus!

Gørr lei av parkeringsproblemer på Bærum sykehus!

Publisert av John Karsten Kjekshus den 02.07.21.

Parkeringsplassen på Bærum sykehus er til bekymring. For få ledige plasser. Parkeringsautomatene er plunder og heft. Daglig skrives det ut for mange parkeringsbøter.  Årsakene er mange: Sykehuset har ca. 620 parkeringsplasser, men det er mange som har daglig gjøremål på sykehuset. Ansatte har behov for parkeringsplass fordi offentlig transport til sykehuset ikke er av de aller enkleste og mange bor utenfor Bærum. Å begrense tilgangen for ansatte til fordel for pasientene er en dårlig ide, vi ønsker motiverte ansatte som setter pasientene i sentrum. Parkeringsplassen benyttes av pasienter og pårørende til sykehuset og til den kommunale Asker og Bærum legevakt.  Finner man en plass er innsjekking på parkeringsautomatene en utfordring. For en tid siden var det høyspentledningene over området som slo ut anlegget, andre ganger får man ikke dokumentasjon for betalt parkeringsavgift. Man blir ikke trodd selv med utskrift fra banken om betalt avgift. Tidligere kunne man betale for 8 timer når man skulle til langvarig behandling på kreftavdelingen. Dette ble endret til maks 5 timer, angivelig fordi det skulle være likt i hele Vestre Viken og med Martina Hansens Hospital.

Tidsbegrensningen skulle også forhindre at Oslopendlere opptok plassene. Resultatet er bøter for pasienter dersom man ikke får hjelp av sykepleiere til å ringe opp til parkeringsselskapet og utvide parkeringstiden. Dette skulle travle sykepleiere slippe å bry seg med.  Parkeringsautomatene er vanskelige å bruke for eldre svaksynte, særlig i sollys. Det tar tid å forsøke å få betalt og stor frustrasjon for enkelte når de ikke får billett. Dette er problematisk når man har haste besøk til legevakten.  Et sikkert velment forslag er å laste ned appen til Easy park for å få hjelp til å betale. Storparten av dem som benytter parkeringsplassen er eldre som føler seg usikre på fremgangsmåten. Dessuten skal Easy park ha betalt for tjenesten. Dessuten blir det forvirring når parkeringsselskapet som drifter automatene og innkreving av gebyr og bøter heter Aimo Park og moderselskapet befinner seg i Japan. Det er vanskelig å komme i kontakt med firmaet. Svar fra firmaet treneres.  Ikke særlig betryggende for oss brukere. Så lenge selskapet kan kreve kr 600 i bot for overtredelse er det lite trolig at man ønsker å legge om systemet. Dessuten er systemet hjemlet i forskrifter fra Samferdselsdepartementet. Det anslås det at det utstedes ca. 50 bøter a kr 600 daglig på parkeringsplassen utenfor sykehuset. Dette blir kr 30 000 hver dag. I tillegg betales det kr 22 for hver times parkering.  På en dag håves det inn inntil ca. kr 120 000. I løpet av året dreier det seg om 25 millioner kroner. En del av dette går tilbake til Vestre Viken. Hvor mye er en avtalehemmelighet. Selskapet som krever inn avgiften har ingen utgifter til vedlikehold og snørydding av parkeringsplassen. Vestre Viken Helseforetak går med underskudd på dagens ordning. Når dette kommer i tillegg til at pasientene ikke er fornøyde forventer Venneforeningen derfor nye løsninger.

Autopass: De aller fleste av oss har i dag Auto pass brikke i frontvinduet med en teknologi som tillater kjøring gjennom vegbommer og med ferger. Avgiften belastes direkte til vår bankkonto. Venneforeningen krever nå at Vestre Viken forlanger at denne teknologi skal brukes av det parkeringsselskapet som vil vinne anbudskonkurransen. Det er pasienten som skal være i sentrum ikke parkeringsselskapet.

Parkeringshus: Venneforeningen ber også om at det utarbeides planer for et parkeringshus i det ledige området nord for dagens Legevakt. Vi oppfordrer ordførerne i Asker og Bærum om å få dette gjennomført. De har i dag ingen utgifter til parkeringsplassen selv om det er besøkende til den kommunale legevakten som er storforbrukere.

Helikopterplassen er ubrukelig til helikopter pga. høyspentledningene over plassen. Drosjeplassen kan derfor flyttes til «helikopterplassen». Dermed kan dagens drosjeoppstillingsplass frigjøres til pasient parkering.