Gratulerer Bærum sykehus

Gratulerer Bærum sykehus

Publisert av Geir Schjetne den 12.05.21. Oppdatert 24.05.21.

Gratulerer Bærum Sykehus. Ny hjelp for personer med livsstilsykdommer.

Bærum sykehus tilbyr nå forebyggende spesialist hjelp til personer med fedme og overvekt. Dette er en truende tilstand med alvorlige følgetilstander som sukkersyke, høyt blodtrykk, hjerteinfarkt og betydelig nedsatt livskvalitet.  Med tidlig profesjonell hjelp og rådgiving kan tilstanden snus. Dette tilbudet er sentralisert til Bærum sykehus og gjelder for alle innbyggerne i Vestre Viken. Seksjonen ledes av avdelingsoverlege Maja Bass og avdelingssykepleier Kristin Staib