Innkalling til årsmøte 2022

Innkalling til årsmøte 2022

Publisert av Lise Bjarkli den 12.03.22. Oppdatert 16.03.22.

Årsmøtet avholdes onsdag 30.mars 2022 kl 18 i Auditoriet på Bærum sykehus.

Dagsorden for årsmøtet i Venner av Bærum Sykehus:

 • Konstituering av årsmøtet
 • Årsberetning 2021
 • Regnskap og revisjonsberetning 2021
 • Vedtekter
 • Fastsettelse av kontingent
 • Valg av styrets leder, styremedlemmer, revisor og valgkomite

Velkommen!

Vennlig hilsen, styret i Venner av Bærum Sykehus

 

Sakspapirer og noter til sakene på dagsorden er inntatt i VBS-Nytt 1/2022:

 • Årsberetning 2021
 • Regnskap og balanse 2021
 • Revisjonsberetning
 • Vedtekter
 • Kontingent
 • Valg