Innkalling til årsmøte 2023

Innkalling til årsmøte 2023

Publisert av Lise Bjarkli den 05.03.23. Oppdatert 11.07.23.

Årsmøtet avholdes onsdag 22.mars 2023 kl 18 i Auditoriet på Bærum sykehus.

 

Dagsorden for årsmøtet i Venner av Bærum Sykehus:

 

1.Konstituering av årsmøtet med valg av møteleder, referent, og ett medlem som skal underskrive årsmøtereferatet

 2. Årsberetning 2022

 3. Regnskap og revisjonsberetning 2022

 4. Fastsettelse av kontingent for 2024

 5. Vedtekter for VBS

 6. Valg av styreleder, styremedlemmer, revisor og valgkomite

 7. Forslag til behandling på årsmøtet

 

 Noter:

 • Sak 2 og 3: finnes på hjemmesiden

 •  Sak 4: Styret foreslår kontingenten opprettholdt på samme nivå

                 Enkeltmedlemmer kr 250

                 Familiemedlemskap kr 400

                 Foreninger/bedrifter kr 1 500

 •  Sak 5: Styret foreslår noen endringer i vedtektene (se lenke nedenfor)

 •  Sak 6: Valgkomiteens innstilling til valg av styreleder og styremedlemmer legges fram på årsmøtet  Styret foreslår gjenvalg av:

                 Revisor Line Løyning for ett år

                 Valgkomite Ragnar Lien, Tor Chr. Bakken og Bjørn Frodahl for ett år

 •  Sak 7: Det er ikke kommet inn forslag fra medlemmene til behandling på årsmøtet

Alle dokumenter for årets  årsmøte finner du på hjemmesiden.

Velkommen!

Vennlig hilsen, styret i Venner av Bærum Sykehus