Nytt styre i VBS

Nytt styre i VBS

Publisert av Geir Schjetne den 10.02.21.
Venneforeningen fikk nytt styre den 5 november. Det tok litt tid pga. Coronapandemien som har ført til problemer for møtevirksomheten. De nye styret er:
John Karsten Kjekshus, Ingrid Nybo, Ottar Schlytter, Geir Schjetne, Wenche Ottmann, Kjell Georg Pettersson, Harald Sævareid, Per Christiansen, Frode Geitvik. Ny regnskapsansvarlig Olav Midttun
Samtidig vil vi takke Per Hofseth og Per Owren for mangeårig flott innsats