Røntgenlegene på Bærum sykehus

Røntgenlegene på Bærum sykehus

Publisert av Geir Schjetne den 18.05.20.

 

Røntgenlegene på Bærum sykehus har nå gjort det mulig å ta bilder av hjertets egen blodforsyning, koronararteriene eller kransarteriene. Kransarteriene ble første gang vist ved å føre et tynt rør inn fra en pulsåre i lysken tilbake til hjertet. Gjennom røret spruter man kontrast som så fyller kransarteriene samtidig som man tar et røntgenbilde. Dette er komplisert spesialistarbeid og blir bare utført ved spesielle hjertelaboratorier som på Rikshospitalet og Ullevål sykehus. Men for ett år siden fikk Bærum en spesiell CT maskin der man også kan fremstille kransarteriene uten å bruke innføring av rør til hjertet. Dette gir nesten like gode fremstilling av kransarteriene som i hjertelaboratoriet på Rikshospitalet. Hvorfor er dette så viktig? Hjerte muskelen er helt avhengig av kontinuerlig tilførsel av blod for å pumpe normalt. Dersom blodtilførselen strupes ved at det har kommet fettavleiring i veggen gir dette klemmende smerter og pusteproblemer hver gang man anstrenger seg og hjertemuskelen må arbeide mer. Disse smertene kalles angina pectoris. Stoppes blodtilførselen gjennom en kransarterie slutter muskelen som mister sin blodforsyning å fungere i løpet av 10-15 sekunder. Dersom blodtilførselen ikke kommer i gang igjen innen 6 timer blir det et infarkt, hjertemuskelen dør og blir erstattet av bindevev som trenger minimalt med blodtilførsel. Med denne undersøkelsen som kan gjøres på Bærum sykehus kan man nå raskt avgjøre om det er forandringer i blodkarene som kan gi angina eller livstruende infarkt og som trenger behandling. Gratulerer.

John Kjekshus