Temamøte 2021

Temamøte 2021

Publisert av Lise Bjarkli den 03.09.21. Oppdatert 11.11.21.

Temamøtet ble avholdt 2.september i Auditoriet på Bærum sykehus. 

På programmet: 

  • Bakgrunnen for hvorfor det er behov for velferdsteknologi og hjelpemidler
  • Presentasjon av ulike hjelpemidler og anskaffelse av disse
  • Velferdsteknologi - hva kan en gjøre selv?
  • Trygghets- og mestringsskapende apper: 113 og 'Hvor er?'
  • Forebyggende tiltak v/Asker og Bærum brannvesen
  • Uttrykningstjenester til hjemmeboende og digitalisering i hjemmetjenesten

Til sist ble avgående leder John Kjekshus æresmedlem av foreningen.  Han har vært leder i foreningen siden 23. mars 2010 og har vært en drivkraft for utviklingen av VBS og har pleiet det gode samarbeidet med sykehuset.  Foreningen har etter denne utnevnelsen 3 æresmedlemmer. 

Du kan lese referat fra temamøtet her: