VBS-Nytt 01/2022

VBS-Nytt 01/2022

Publisert av Lise Bjarkli den 16.03.22.

Les VBS-Nytt 01/2022 her

I denne utgaven: 

  • Styreleder Stig Grydeland skriver om frivillighet i gode og onde dager
  • Venneforeningen takker for minnegaver 
  • Innkalling til årsmøte med sakspapirer og noter: årsberetning for 2021, resultat- og balanseregnskap, mm.
  • NEXAF-studiene – Et norsk initiativ for økt kunnskap om atrieflimmer og trening.  Marius Myrstad, fra Medisinsk avdeling og Forskningsavdelingen ved Bærum sykehus, skriver om disse studiene som berører 3,5% av den voksne befolkningen. Minst 140 000 nordmenn, har atrieflimmer, en hjerterytmeforstyrrelse som hos mange er forbundet med plager som hjertebank, redusert fysisk yteevne og redusert livskvalitet.